Zasady bezpieczeństwa na lekcji wf
 
REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ
 
1.   Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.
2.   Zajęcia sportowe odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, trenerów i instruktorów. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.
3.   Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
4.   Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie gimnastyczne (halówki, trampki itp.), spodenki, koszulka.
 
5.   Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia.
6.   Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek
7.   Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
8.   Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej tylko w obecności nauczyciela.
9.   Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
10.      Opuszczenie sali gimnastycznej w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela. 
 
 
 
 
Zachowanie się w sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach

Zabrania się:
1.    Wchodzenia na salę w butach.
2.    Uprawiania ćwiczeń w stroju niegimnastycznym.
3.    Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami WF.
4.    Brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się.
5.    Wspinania się po drabinkach, linach, kopania piłki w sposób niezorganizowany ze względu na niebezpieczeństwo.
6.    Przesuwania sprzętu po parkiecie - sprzęt należy przenosić.
 
 
Szatnia
1.   Przebieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.
2.   Uczeń układa swoje ubranie w określonym porządku i umieszcza w szafce.
3.   Zabrania się przebierania w toaletach.
4.   Korzystanie z pryszniców odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu u nauczyciela wf i odebraniu klucza
5.   Na długiej przerwie do szatni wchodzimy 10 min . przed dzwonkiem na lekcje (12.20)
 
 
 
REGULAMIN   SIŁOWNI
  1. W siłowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne,   rekreacyjne i sportowe.
  2. W zajęciach rekreacyjno – sportowych (w wyznaczonych godzinach) może uczestniczyć uczeń pod opieką nauczyciela lub instruktora
  3. W siłowni obowiązuje zmienny – estetyczny strój i zmienne, czyste (!!!) obuwie sportowe
  4. Każdy ćwiczący ma obowiązek zachowania porządku i czystości w siłowni oraz szatni
  5. Każdy z ćwiczących zobowiązany jest do stosowania odpowiednich zacisków celem zabezpieczenia sprzętu (sztang, sztangielek ) przed jego demontażem w trakcie trwania ćwiczenia. Mocowane zaciski powinny być sprawdzane po każdej serii, każdego z ćwiczeń (nieprzestrzeganie tej zasady grozi wypadkiem).

   
 
·      
 

 
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Licealistki z Dobrzenia Wielkiego
Mistrzyniami Polski w Piłce Ręcznej
Nowy Sącz 2014
 
"Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenia uwagi, wywoływanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom to wszystko należy do cnót sportowca"
Jan Paweł II
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (5 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=